บริการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า / ค่าขนส่งสินค้า

ทันทีที่ซื้อสินค้าที่ 3KHomeBase คุณสามารถติดต่อขอใช้บริการ Home Delivery ได้ทันทีตามอัตรามาตรฐาน รวมถึงสามารถเลือกส่งด่วนแบบรอรับได้เลยภายใน 3 ชั่วโมง

พื้นที่การจัดส่ง เงื่อนไขการจัดส่ง ค่าขนส่งสินค้า
พื้นที่จัดส่ง 100 กิโลเมตร ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 500 บาท
นอกเหนือพื้นที่จัดส่ง 100 กิโลเมตร ทุกยอดการสั่งซื้อ ค่าจัดส่ง 25 บาท / กิโลเมตร

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

 • พื้นที่ขนส่งไม่ครอบคลุมเกาะต่างๆ
 • ราคาค่าขนส่งดังกล่าวไม่สามารถใช้กับสินค้าราคาพิเศษ หรือสินค้าโปรโมชั่น
 • เมื่อสินค้าราคาปกติ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรีในรัศมี 100 กิโลเมตรจากสาขา
 • ระยะทางหลังจาก 100 กิโลเมตร คิดอัตรากิโลเมตรละ 25 บาท
 • สำหรับสินค้าราคาพิเศษ คิดอัตราเหมาจ่ายเบื้องต้น 500 บาท สำหรับ 100 กิโลเมตรแรก และอัตรา 25 บาทต่อกิโลเมตร ในกิโลเมตรถัดไป
 • ค่าบริการดังกล่าว จะคิดเป็นอัตราขนส่งต่อเที่ยว (หากสินค้ามีจำนวนมากกว่าความจุในการบรรทุกของรถ 10 ล้อ 1 เที่ยว ให้คูณจำนวนเที่ยวในการคิดค่าขนส่ง)
 • ในกรณีมีสินค้าที่ไม่ร่วมรายการจัดส่งฟรีร่วมอยู่ในรายการจัดส่ง
  – หากสินค้าที่ไม่ร่วมรายการจัดส่งฟรี น้อยกว่า 20% ของมูลค่าสินค้า แต่สินค้าทั่วไปมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท สามารถรวมในการจัดส่งฟรีได้
  – หากสินค้าที่ไม่ร่วมรายการจัดส่งฟรี มากกว่า 20% ของมูลค่าสินค้า ให้แยกคิดค่าขนส่งต่างหาก
 • ราคาขนส่งดังกล่าว ไม่รวมบริการยกขึ้นชั้น 2 *หากมีการยกขึ้นชั้นบน เริ่มตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป ทางบริษัทมีค่าบริการเพิ่ม
 • หากต้องการคำนวนค่าขนส่งที่แตกต่างข้างต้นให้สอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการขึ้นไป